Sinh viên Chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên & Môi trường tham gia Workshop "Out of Waste - Recycling Maker"

07/12/2023 08:40     366


Nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi hành động bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động tái chế đồ vật từ nhựa, tre và bìa cứng... để tạo ra các sản phẩm kiến trúc độc đáo. Từ ngày 27/11- 01/12, sinh viên của Chương trình Quản lý Tài nguyên và Môi trường cùng sinh viên Kiến trúc của Trường Đại học Thủ Dầu Một tham gia Workshop "Out of Waste - Recycling Maker" tại Trường Đại học Việt Đức (VGU)

Chủ đề tham dự gồm: Tái chế nhựa, Tái chế bìa cứng, tre... Sinh viên lựa chọn các mô hình thiết kế từ Ban Tổ chức để hoàn thành bài thi của mình. Cuộc thi giúp sinh viên giao lưu học hỏi với sinh viên cùng chuyên ngành các trường Đại học Việt Đức, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Văn Lang, Đại học Quốc tế...

Một số hình ảnh liên quan

Ảnh, tin bài: CTĐT QLTN&MT