SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VỚI HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN

18/06/2020 22:18     227

- Thời gian diễn ra: 18/06/2020 22:18 PM

Với triết lý giáo dục: “Nghiên cứu – Trải nghiệm – Phục vụ cộng đồng”, Chương trình Khoa học Môi trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của sinh viên phục vụ cộng đồng và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường cho công đồng địa phương. Ngày 06/06/2020, Chương trình Khoa học Môi trường đã tổ chức hoạt động về nguồn “Khu căn cứ Cách mạng Núi Dinh” thuộc địa phận thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi đây là cơ sở cách mạng an toàn che chở cho các đơn vị trực thuộc chiến trường Đông Nam bộ. Căn cứ Núi Dinh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ngày 16/12/1993.

Các hoạt động vệ sinh môi trường khu căn cứ cách mạng, tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa cách mạng, các hoạt động vui chơi đã được sinh viên lớp D18MT01 nhiệt tình hưởng ứng. Sau đây là một hình ảnh của chuyến đi:

 

 

 

Chương trình KHMT