Hội nghị cán bộ, viên chức khoa Khoa học Quản lý năm học 2023- 2024

14/12/2023 19:01     434


Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức của Nhà trường năm học 2023-2024. Ngày 13 tháng 12 năm 2023, khoa Khoa học Quản lý đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023-2024. Hội nghị là hoạt động thường niên, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác của năm học 2022-2023, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong Khoa thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với Lãnh đạo Nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, Hội nghị là tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của Khoa, Nhà trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cán bộ, viên chức kiến nghị những quyền lợi chính đáng đối với các cấp lãnh đạo.

Một số hình ảnh liên quan

BBT