Chương trình Quản lý tài nguyên và Môi trường tổ chức seminar "Một số kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường"

12/05/2024 11:08     46


Ngày 09/05/2024, tại Hội trường 2, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, Chương trình Quản lý tài nguyên và Môi trường tổ chức seminar với chủ đề  "Một số kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường". Đây là seminar chương trình tổ chức với mục tiêu nâng cao niềm yêu thích nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngành qua đó cũng định hướng cho các khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa D21.

Trong seminar, có 5 báo cáo của các nhóm sinh viên tham gia NCKH năm học 2023-2024 theo các hướng, phân tích thành phần ô nhiễm trong nước thải, ứng GIS và viễn thám trong các phân tích môi trường: hạn hán, ô nhiễm nước mắt, xử lý ô nhiễm (tách dầu ăn khỏi nước thải sinh hoạt), tuần hoàn nước thải, ….. nội dung đã được các giảng viên, các bạn học viên và sinh viên trong chương trình Quản lý tài nguyên và Môi Trường quan tâm tham gia trao đổi.

Một số hình ảnh liên quan