CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG & ĐẤT ĐAI SINH HOẠT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

20/09/2022 14:11     81


   Theo kế hoạch năm học 2022-2023 của chương trình Quản lý tài nguyên môi trường và đất đai, nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo ra môi trường học thuật hiệu quả, nâng cao tinh thần, tạo động lực cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Sáng ngày 17/09/2022, Lãnh đạo chương trình cùng toàn thể giảng viên chương trình Quản lý tài nguyên môi trường và đất đai đã tổ chức buổi “Sinh hoạt nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023” thông qua nền tảng Microsoft team. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của hơn 100 sinh viên thuộc chương trình cùng toàn thể giảng viên.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

   Với sự điều hành của TS. Trần Thị Anh Thư - Giám đốc chương trình. Buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho sinh viên.

            Mở đầu, ThS. Nguyễn Thị Loan triển khai, phổ biến các chính sách hỗ trợ kinh phí của nhà trường, các quyền lợi chuyển điểm, cộng điểm báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên khi tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học, đồng thời giới thiệu thêm về các cuộc thi cấp trường, cấp bộ, Giải thưởng Eureka đối với những đề tài có kết quả tốt, điều này, tạo động lực, hứng thú cho sinh viên tích tực tham gia nghiên cứu khoa học.

            Tiếp theo buổi sinh hoạt, TS. Trần Thị Anh Thư trao đổi kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu để đề tài đạt kết quả tốt, đồng thời hướng dẫn sơ bộ cách thức thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên, bao gồm việc xác định định hướng đề tài, các trang thông tin tìm kiếm các nghiên cứu liên quan, cách thức viết tổng quan tài liệu…Do hầu hết sinh viên thuộc chương trình đã được tiếp cận nghiên cứu khoa học qua các môn học Nghiên cứu khoa học và Nghiên cứu khoa học chuyên ngành, vì vậy, buổi sinh hoạt chỉ hướng dẫn sơ bộ.

   Ngoài ra, TS. Trần Thị Anh Thư cũng giới thiệu đến sinh viên hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường hiện đang được triển khai và những chính sách hỗ trợ và điều kiện liên quan.

            Ngay sau đó, ThS. Lê Thị Lan Trâm phổ biến cho sinh viên lưu ý một số cột mốc thời gian quan trọng như thời gian đăng ký thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên, thời gian bảo vệ đề cương, thời gian nghiệm thu đề tài và các thủ tục cần thiết khi thực hiện nghiên cứu khoa học.

       Cuối cùng, từng giảng viên chia sẻ định hướng nghiên cứu khoa học đến sinh viên, giúp sinh viên xác định, tham khảo, tìm tòi và liên hệ giảng viên hướng dẫn phù hợp với hướng nghiên cứu của bản thân. Đồng thời, giảng viên luôn tạo điều kiện, giới thiệu sinh viên đến thưc tập tại các đơn vị liên quan để lấy số liệu phục vụ cho nghiên cứu.

ThS. Nguyễn Thanh Quang chia sẻ hướng nghiên cứu

   Sau khi đã được giới thiệu các nội dung trên, sinh viên và giảng viên cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan, một số sinh viên đưa ra ý tưởng, các giảng viên giúp sinh viên định hướng đề tài và giảng viên hướng dẫn phù hợp để liên hệ.

     Buổi sinh hoạt đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích và tạo cảm hứng, động lực cho sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên vững vàng, tự tin hơn khi tiếp cận nghiên cứu khoa học.

Chương trình QLTNMT&DD