Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

18/08/2017 00:00     258


Sinh viên gửi file đăng ký tên đề tài theo mẫu đính kèm qua địa chỉ e-mail: oanhvh@tdmu.edu.vn

Thời gian gửi đăng ký: 18/08/2017 – 28/08/2017

Tiêu đề mail ghi rõ: Đăng ký đề tài tham gia NCKH SV 2017-2018

Mau DK de tai NCKH SV 17-18