Chương trình Quản lý đất đai tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024

30/10/2023 09:05     504


Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) tại trường Đại học Thủ Dầu Một thời gian qua phát triển mạnh mẽ đã tạo sự hứng khởi, khơi dậy đam mê nhằm giúp sinh viên phát huy năng lực, tạo ra những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng. Sinh viên chương trình Quản lý đất đai cũng không nằm ngoài phong trào ấy. Do vậy, để tiếp tục phát huy và kế thừa tinh thần đam mê NCKH của các anh chị khóa trước cũng như nhằm tiếp cận các kiến thức chuyên ngành một cách thực tế nhất, sinh viên ngành Quản lý đất đai luôn tìm kiếm và nghiên cứu các vấn đề mới nhằm vận dụng cho công tác quản lý đất đai sau khi tốt nghiệp.

Ngày 20/10/2023, Chương trình Quản lý Quản lý đất đai, trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức 02 hội đồng bảo vệ đề cương NCKH sinh viên năm học 2023-2024. Hội đồng 1 gồm: TS. Trần Thị Anh Thư, Chủ tịch hội đồng; ThS. Nguyễn Lê Tấn Đạt, Ủy viên phản biện; ThS. Lê Thị Lan Trâm, Ủy viên Thư ký. Hội đồng 2 gồm: TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Lê Thị Thanh Tuyền, Ủy viên phản biện; ThS. Nguyễn Hồng Lanh, Ủy viên Thư ký. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc và khách quan, thành viên các Hội đồng đã góp ý, sửa đổi nội dung đề cương và đưa ra những định hướng đúng đắn trong các vấn đề nghiên cứu của sinh viên.

Tổng cộng, có16 đề tài NCKH theo các hướng nghiên cứu gồm: Quản lý hồ sơ địa chính; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thực trạng sử dụng nhà ở xã hội; Công tác hòa giải tranh chấp đất đai; Thực trạng quy hoạch cây xanh; Định giá đất; Đánh giá công tác thu hồi, bồi thường đất và hỗ trợ tái định cư; Giải pháp quy hoạch sử dụng đất; Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đất đai.

Kết thúc buổi bảo vệ đề cương, Hội đồng đã xác định lại các vấn đề nghiên cứu, hỗ trợ sinh viên về lộ trình nghiên cứu và cách làm việc nhóm nhằm hoàn thành bảo đảm nội dung và thời gian theo quy định. Sự nhiệt tình từ thầy cô hướng dẫn cũng tạo cho sinh viên nhiều động lực và sự tự tin nghiên cứu trong hoạt động NCKH năm học 2023-2024.

Các hình ảnh liên quan

Ảnh, tin bài: Lê Thị Lan Trâm