Chương trình đào tạo đại học ngành Luật trường Đại học Thủ Dầu Một tham gia Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

03/10/2023 08:35     441


Sáng ngày 02/10/2023, giảng viên Chương trình đào tạo đại học ngành Luật thuộc khoa khoa học quản lý trường Đại học Thủ Dầu Một tham dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai,  Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, tạo hành lang pháp lý vững chắc, tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường nhà ở và bất động sản.

Một số hình ảnh có liên quan

BBT