Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ cho sinh viên học GDQP&AN tại trường Quân sự Quân đoàn 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023

23/01/2024 10:56     322