Tầm nhìn

05/02/2020 15:26     363

- Thời gian diễn ra: 05/02/2020 15:26 CH

Phấn đấu đến năm 2030, Khoa KHQL cụ thể hóa định hướng của Nhà trường trở thành đơn vị đào tạo phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu; là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Tỉnh; nơi tập trung các chuyên gia, GV trình độ cao; các ngành đào tạo liên tục cập nhật các CTĐT quốc tế nhằm hướng tới cung ứng nguồn nhân lực quản trị địa phương chất lượng cao phù hợp xu hướng hội nhập quốc tế.