Lịch công tác tuần 10/2020 (Từ ngày 02/3/2020 đến 08/3/2020)

01/03/2020 12:05     114

- Thời gian diễn ra: 01/03/2020 12:05 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

(Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)

 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Nữ cán bộ, viên chức mặc áo dài khi đi làm, tham dự hội nghị từ ngày 02/3 đến hết 08/3/2020 theo công văn số 06/CV-CĐ ngày 25/02/2020 của Công đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một về việc phát động hưởng ứng “Tuần lễ mặc áo dài”

Thứ ba 03/3/2020

8 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng

 Điệp chủ trì họp về việc thành lập Ban biên soạn nội dung ôn tập và thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2020

Theo quyết định số 222/QĐĐHTDM

ngày 12 tháng 02 năm 2020

Phòng họp 4

8 giờ 00

 

Phòng Đảm bảo chất lượng

tổ chức buổi làm việc của nhóm chuyên gia nội bộ (phụ trách các tiêu chuẩn từ 4 đến 8) góp ý cho các

CTĐT về viết báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT

- Nhóm chuyên gia nội bộ phụ trách tiêu chuẩn từ 4 đến 8;

- GĐ/PGĐ và nhóm viết báo cáo tiêu chuẩn từ 4 đến 8 các CTĐT đại học: Kỹ thuật xây dựng, công tác xã hội, QLNN, Ngôn ngữ Trung Quốc, và 3 CTĐT thạc sĩ: VHVN, QTKD, HTTT

Phòng họp 2

8 giờ 30

Họp chi bộ khoa Khoa học Quản lý

Đảng viên khoa Khoa học Quản lý

Phòng họp 1

Thứ tư 04/3/2020

8 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp công tác chuyên môn khoa Kiến trúc

 

Phòng họp 4

Thứ năm 05/3/2020

8 giờ 30

 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng

Điệp chủ trì họp công tác

chuyên môn khoa Sư phạm

 

Phòng họp 4

8 giờ 30

 

Phòng Đảm bảo chất lượng

họp tổ chức tập huấn xây

dựng chuẩn đầu ra Chương

trình đào tạo

 

- Nhóm chuyên gia nội bộ;

- Trưởng khoa/Phó trưởng khoa;

- Giám đốc/ Phó giám đốc CTĐT;

E2.102

Thứ sáu 06/3/2020

8 giờ 30

 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng

Điệp chủ trì họp giao ban công tác kiểm định cấp CTĐT

- Trưởng các khoa: Kiến trúc, KHXH&NV, Kinh tế, KHQL, Sư phạm, Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ;

- GĐ/PGĐ 10 chương trình đào tạo đại học: QLCN, QLTN-MT, Kiến trúc, KTXD, GDH, NNA, Luật, CTXH, QLNN, NNTQ và 04 chương trình đào tạo thạc sĩ: QLGD, VHVN, QTKD, HTTT;

- Nhóm viết báo cáo tự đánh giá theo Quyết định số 19/QĐĐHTDM ngày 06/01/2020;

Phòng họp 4

8 giờ 30

 

Phòng Khoa học tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu sự biểu hiện gen chống chịu chì (Pb) của cây phát tài (Dracaena sanderiana) trong điều kiện nhiễm độc chì”, do ThS. Hồ Bích Liên làm chủ nhiệm đề tài

- Thành viên Hội đồng (do phòng Khoa học thông báo);

- Những người quan tâm

 

Phòng họp 3