Giới thiệu chương trình Kỹ thuật Môi Trường

21/03/2022 22:30     581


Chương trình Kỹ thuật Môi trường kế thừa và phát triển từ chương trình Khoa học Môi trường, đào tạo khoá đầu tiên vào năm 2011, đến nay đã có 09 khoá tốt nghiệp với khoảng 700 sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay chương trình có hơn 100 SV đang theo học. Chương trình Kỹ sư Kỹ sư Môi trường hiện đang áp dụng là chương trình version 2023 được nhà trường phê duyệt, phổ biến và áp dụng từ tháng 9/2023 cho đến nay. Chương trình bao gồm 150 tín chỉ, có thời gian đào tạo là 4,5 năm.

THÔNG TIN CHUNG:

Tên ngành: Kỹ thuật Môi Trường

Mã ngành: 7210405

Hệ đào tạo: Chính quy

Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:

     - Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

     - Toán, Sinh học, Hóa học (B00)

     - Toán, Hóa Học, Sinh Học (B08)

     - Toán, Ngữ Văn, Anh Văn (D01)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường làm việc ở các vị trí:

     - Kỹ sư quản lý dự án Kỹ thuật Môi trường;

     - Phụ trách Kỹ thuật Môi trường các Doanh nghiệp sản xuất;

     - Kỹ sư thiết kế thi công;

     - Kỹ sư thiết kế đấu thầu;

     - Kỹ sư giám sát thi công hệ thống xử lý môi trường;

     - Kỹ sư vận hành hệ thống xử lý môi trường;

     - Kỹ sư tư vấn môi trường;

     - Kỹ sư phụ trách kỹ thuật trong các cơ quan nhà nước, nghiên cứu về môi trường;

     - Kỹ sư phụ trách kỹ thuật trong quan trắc môi trường;

     - Kỹ sư nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý môi trường;

     - Kỹ sư bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải và triển khai các giải pháp bảo vệ tại các nhà máy, xí nghiệp ....;

     - Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học về Môi trường tại viện nghiên cứu, các trường đại học.