GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUAN HỆ QUỐC TẾ

09/08/2021 18:49     745

- Thời gian diễn ra: 09/08/2021 18:49 PM

Chương trình đào tạo (CTĐT) Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực đối ngoại phục vụ cho quá trình hội nhập khu vực và thế giới của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực và quốc tế một cách chủ động, mạnh mẽ; Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh có mức độ phát triển kinh tế - xã hội cao. Với chính sách “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, Bình Dương đã nổi lên như một hiện tượng về thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, thực hiện hiệu quả đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Thực tế đó đặt ra bài toán cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực hoạt động gắn với yếu tố nước ngoài không chỉ ở Bình Dương mà rộng hơn còn cho cả khu vực Đông Nam Bộ, nhưng hiện nay, mức độ đào tạo có tính hệ thống, chuyên nghiệp cung cấp nhân lực đảm bảo yêu cầu này chưa được thực hiện đúng mức.

Chính vì vậy, việc phát triển đào tạo ngành cử nhân Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Thủ Dầu Một là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn.

Chương trình đào tạo Quan hệ quốc tế tiền thân là CTĐT Quốc tế học được thành lập năm 2018, trực thuộc Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn do PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung làm Giám đốc Chương trình. Sau đó, CTĐT được bổ sung, hoàn thiện đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề gồm 02 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ thuộc chuyên ngành Lịch sử thế giới và Quan hệ quốc tế.

Từ khóa tuyển sinh đầu tiên năm 2019 đến nay, CTĐT đã và đang triển khai đào tạo 02 khóa cử nhân Quốc tế học với hơn 60 sinh viên. Từ năm học 2021-2022, CTĐT chính thức bắt đầu đào tạo Cử nhân Quan hệ quốc tế.

Chương trình cử nhân ngành Quan hệ quốc tế là chương trình đào tạo bậc đại học 4 năm với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, có kiến thức và kỹ năng căn bản và chuyên sâu về quan hệ quốc tế; có khả năng tổ chức, lãnh đạo; khả năng sử dụng, giao tiếp bằng ngoại ngữ; đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và thế giới của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. CTĐT gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Đào tạo nguồn nhân lực thông thạo những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên trong các lĩnh vực chủ yếu (chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa – xã hội, quản lý, an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế); có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có sức khỏe và ý thức phục vụ cộng đồng.

- Giai đoạn 2: Đào tạo nguồn nhân lực theo chuyên ngành Quan hệ quốc tế để có thể làm việc trong các công ty, tập đoàn trong nước hay nước ngoài; các cơ quan Đảng, Nhà nước; các tổ chức phi chính phủ trong nước hay quốc tế; các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại, văn hóa, truyền thông…

Sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau: làm việc tại các cơ quan, đơn vị đối ngoại của Đảng và Nhà nước các cấp; đảm nhận công việc ở các tập đoàn, công ty trong nước và nước ngoài; các văn phòng đại diện; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước hoặc nước ngoài, đặc biệt là các công ty có quan hệ thương mại, dịch vụ quốc tế; thực hiện công tác quản trị; điều hành tổng thể hoặc quản lí từng bộ phận của doanh nghiệp, dự án phát triển…; Thiết lập và xử lí các mối quan hệ bên trong và bên ngoài; Lập kế hoạch, kiểm soát và điều phối dự án với những quy mô khác nhau; làm nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học hoặc phục vụ trong các ngành liên quan đến các vấn đề quốc tế và quan hệ đối ngoại; làm việc tại các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các toàn soạn báo, tạp chí, phụ trách các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại… Ngoài ra, có thể học lên sau đại học theo các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Lịch sử thế giới, Chính trị học, Kinh tế - chính trị, Văn hóa học…

Nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ hiện nay của tỉnh Bình Dương và cả nước, một trong nhiệm vụ quan trọng là thực hiện chương trình đào tạo Cử nhân Quan hệ quốc tế trình độ đại học – Trường Đại học Thủ Dầu Một để tăng cường về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quá trình xây dựng và phát triển ngành đào tạo Quan hệ quốc tế thể hiện quyết tâm của Trường Đại học Thủ Dầu Một trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng thương hiệu uy tín, cạnh tranh, nhằm tạo ra một thế hệ sinh viên bản lĩnh, tự tin và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đồng thời là một trong những bước đi để thực hiện Sứ mệnh của Trường là đào tạo nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu trong khu vực.