SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH LUẬT BẢO VỆ ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2019-2020

21/05/2020 10:16     228

- Thời gian diễn ra: 21/05/2020 10:16 AM

         Sáng ngày 15/5/2020, Chương trình Luật – Khoa KHQL đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020.

      Trong lần nghiệm thu này có sự tham gia của 6 đề tài do các bạn sinh viên đến từ lớp D17LUTP01; D17LUTP02; D17LUQT01; D17LUQT02 thực hiện. Các đề tài nghiên cứu đa dạng về lĩnh vực và phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

         Các bài viết NCKH của sinh viên được các giảng viên trong các Hội đồng nghiệm thu đánh giá khá cao về chất lượng chuyên môn, cũng như sự đầu tư nghiêm túc. Kết quả là cả 6 đề tài tham gia đều đạt điểm số cao từ các Hội đồng, đây cũng là sự ghi nhận kết quả quá trình cố gắng và nỗ lực của các bạn sinh viên Chương trình Luật. Đồng thời, qua đợt bảo vệ lần này có 2 đề tài: Quyền định đoạt tài sản của trẻ em trong pháp luật dân sự Việt Nam của bạn Trương Thị Thu Sương lớp D17LUTP02 và Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 của bạn Nguyễn Thị Thủy lớp D17LUTP02 được Chương trình Luật đề cử tham gia giải thưởng nghiên cứu cấp trường.

Bài, ảnh: Trương Thế Minh