Thư mời viết bài hội thảo khoa học chủ đề “Môi trường phát triển bền vững trong bối cảnh trong biến đổi khí hậu” – lần 1

05/08/2017 00:00     42


– Thời gian tổ chức: 24/11/2017
– Địa điểm: Đại học Thủ Dầu Một
– Hạn nộp bản toàn văn: trước 30/09/2017