Thư mời viết bài cho Quốc gia về Quản trị địa phương

29/03/2017 00:00     81


Hội thảo dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2017 tại Đại học Thủ Dầu Một.

Hạn nộp bản toàn văn: tháng 8-10/2017