Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc tế Nhà Khoa học trẻ các trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 2017 (ICYREB 2017)

25/04/2017 00:00     66


Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức.

– Chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0″

– Thời gian: ngày 30/10/2017

– Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

– Hạn nộp bản toàn văn: 18/08/2017