Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia Chủ đề “Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

29/08/2017 00:00     44


– Thời gian tổ chức: 11/11/2017

– Địa điểm: Đại học Quy Nhơn

– Thời hạn nộp bài: 20/10/2017