Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nam Bộ từ năm 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài”

18/03/2017 00:00     42


Hội thảo do Khoa Sử – Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức.

– Thời hạn gởi tóm tắt bài viết : đến hết ngày 30/5/2017

– Thời hạn gởi toàn văn bài viết: đến hết ngày 20/6/2017
Địa chỉ nhận bài: Thầy Ngô Minh Sang – giảng viên Khoa Sử. ĐT liên hệ: 0934928221. Email: hoithaokhoasu.tdmu@gmail.com