Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia về khoa học Quản trị và kinh doanh lần 6

14/08/2017 00:00     62


Chủ đề: “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”
– Địa điểm: ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
– Thời gian tổ chức: 11/11/2017
– Thời hạn nộp bài: 30/09/2017