Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia chủ đề “Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam”

12/05/2017 00:00     43


Hội thảo do Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội cùng với Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn phối hợp tổ chức.

Thời gian tổ chức: dự kiến trung tuần tháng 8/2017

Thời hạn nhận bài viết: hết ngày 15/07/2017