Chương trình giao lưu với các doanh nghiệp tháng 3 năm 2019

28/02/2019 16:41     2077

- Thời gian diễn ra: 28/02/2019 16:41 PM

Khoa Kinh tế - Đại học Thủ Dầu Một không chỉ thúc đẩy môi trường hợp tác, mở ra cơ hội, định hướng việc làm cho sinh viên. Doanh nghiệp cũng phối hợp cùng nhà trường trong công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Giúp cho sinh viên nhận thức được hướng nghề nghiệp trong tương lai. Do đó, việc tổ chức buổi chuyên đề "Quản lý sản xuất - Quản lý hàng tồn kho" là rất thiết thực. Khoa Kinh tế cũng tin rằng hoạt động hợp tác này, doanh nghiệp đóng vai trò hỗ trợ, phối hợp với nhà trường đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy cho sinh viên. Trên mục tiêu gắn kết, tích hợp những yêu cầu thực tế của các cá nhân đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp kết hợp với chương trình kiến thức giảng đường tạo ra những đối tượng sinh viên giỏi, có năng lực, linh hoạt đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp, yêu cầu thị trường lao động. 

(Tuấn Phong tổng hợp)