Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khoa học Sinh viên lần V – năm 2017 của Trường

12/05/2017 00:00     47


– Thời gian: 7h30 ngày 18/05/2017

– Địa điểm: Hội trường 2 (Phiên toàn thể); Phòng H3.105 (Phiên chuyên đề)