Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học lớp D18MTKT01

23/04/2022 09:06     461


Các em sinh viên lớp D18MTKT01 sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 7/5 và 8/5 theo thông báo: