Sinh viên D19, D20 ngành Kỹ thuật môi trường đi thực tập nghề nghiệp

27/09/2022 09:45     455


Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 09 sinh viên Khóa D19 và D20 ngành Kỹ thuật môi trường đi thực tập nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Vĩnh Long; Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng; Trạm XLNT Khu Công Nghiệp An Nghiệp – 15.000 m3/ ngày.đêm; Nhà máy Đạm Cà Mau; Điện gió Bạc Liêu. Dưới sự hướng dẫn của quý Doanh nghiệp và thầy cô hướng dẫn, sinh viên tìm hiểm và nhận dạng các giải pháp quản lý, công nghệ xử lý chất thải rắn; Tìm hiểm và nhận dạng các giải pháp quản lý, công nghệ xử lý nước cấp, nước uống; Tìm hiểm và nhận dạng các giải pháp quản lý, công nghệ xử lý nước thải; Tìm hiểm và nhận dạng các giải pháp quản lý, công nghệ xử lý khí thải; Về an toàn nhà máy, hóa chất, cháy nổ... (HSE); Hệ thống quản lý chât lượng môi trường; Hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp; Tìm hiểu các hoạt động khai thác năng lượng năng lượng tái tạo.

Một số hình ảnh của chuyến đi

Sinh viên học hỏi hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia

sinh viên học hỏi hệ thống xử lý nước cấp nhà máy Bia

Sinh viên thảo luận với Giảng viên hướng dẫn 

Sinh viên thảo luận với cán bộ hướng dẫn