Thông báo V/v hoãn tổ chức cấp bằng tốt nghiệp chính thức (đợt tốt nghiệp tháng 02 và tháng 03/2020) để phòng, chống dịch Covid-19

02/04/2020 18:30     237

- Thời gian diễn ra: 02/04/2020 18:30 PM

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, cán bộ viên chức Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ làm việc tại nhà từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, đồng thời hạn chế các hoạt động tập trung đông người.

Vì vậy, Tổ Văn bằng chứng chỉ thông báo đến các sinh viên, học viên cao học về việc hoãn tổ chức cấp bằng tốt nghiệp chính thức vào giữa tháng 04/2020. Thời gian tổ chức cấp bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo sau khi có chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ.

Sinh viên, học viên cao học theo dõi thông báo tiếp theo tại Website Trường vào mục:  Văn bằng-chứng chỉ / Thông báo.

Tổ Văn bằng chứng chỉ