SỨ MỆNH

05/02/2020 15:25     238

- Thời gian diễn ra: 05/02/2020 15:25 PM

Khoa KHQL là đơn vị cấp khoa trực thuộc trường ĐHTDM, dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo và đảng ủy nhà trường. Cùng với các đơn vị khác trong trường, Khoa hướng đến những sứ mệnh sau:

- Hình thành và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp trong giảng dạy và nghiên cứu, bảo đảm năng lực cho người học có thể làm việc trong môi trường toàn cầu.

- Trở thành đơn vị cung ứng nguồn nhân lực quản trị của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Trung tâm lan toả tri thức và cung cấp các sản phẩm khoa học mang tính phản biện và tư vấn cho xã hội trong lĩnh vực quản lý nhà nước.