Tham quan thực tế năm 2022

25/02/2022 09:21     147


 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên D19MTKT01 được học tập thực tế, vận dụng lý thuyết vào thực tế cũng như có được những kỹ năng làm việc và định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp, Ngày 21/02/2022 chương trình Khoa học Môi trường tổ chức học tập thực tế học phần Thực tập xử lý nước cấp tại Xí nghiệp nghiệp nước cấp Dĩ An và học phần Thực tập xử lý chất thải rắn tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương. Trong quá trình các sinh viên tham quan, học tập đã nhận được sự phối hợp nhiệt tình của Quý Doanh Nghiệp, một phần khẳng định mối quan hệ gắn kết đào tạo của Doanh Nghiệp và chương trình Khoa học Môi trường.

Một số hình ảnh tham quan thực tế của sinh viên