Tham quan thực tập, thực tế của sinh viên 2020

16/03/2020 18:16     205


Ngoài các học phần lý thuyết, hàng năm chương trình Khoa Học Môi Trường tổ chức các hoạt động tiếp cận thực tế cho sinh viên: tham quan, tìm hiểu thực tế thực tập môn học, thực tập tốt nghiệp ở khu công, cụm công nghiệp và các nhà máy có hệ thống xử lý môi trường, nhằm đảm bảo sinh viên luôn học đi đôi với hành và rèn luyện kinh nghiệm thực tế trao dồi các kỹ năng cần thiết. Các buổi thực tập thực tế tại các nhà máy xử lý nước và nước thải, chất thải rắn giúp bổ xung kiến thức vững chắc cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Sinh viên được tham quan, thực tập thực tế tại các chi nhánh của công ty cổ phần nước-môi trường Bình Dương để tìm hiểu và thực hành thực tế các công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, nước cấp trong thực tế.

Sinh viên của ngành Khoa học môi trường của Đại học Thủ Dầu Một thuộc chuyên ngành Kỹ thuật môi trường được trang bị kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành kỹ thuật môi trường như thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải, áp dụng các công cụ kinh tế, kỹ thuật và pháp lý để xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường của từng lĩnh vực kinh tế xã hội hoặc của các cơ sở cụ thể về sản xuất, đồng thời trong lĩnh vực hẹp của từng chuyên ngành đào tạo như công nghệ nâng cao trong xử lý chất thải, mô hình hóa, đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch môi trường,...Sinh viên được tham quan thực tế và làm việc trực tiếp với cán bộ/nhân viên tại nhà máy để nâng cao kinh nghiệm làm việc và kiến thức của bản thân, đồng thời rèn luyện được tác phong chuyên nghiệp trong môi trường làm việc.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên tham gia các hoạt động thực tập, thực tế:

Sinh viên tham quan công ty cổ phần nước-môi trường Bình Dương, chi nhánh xử lý nước thải Thủ Dầu Một.

 

- Sinh viên tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải tại chi nhánh nước thải Thủ Dầu Một

 

- Sinh viên tham quan chi nhánh nước cấp Thủ Dầu Một

 

- Quản lý chi nhánh xử lý nước cấp trực tiếp hướng dẫn công nghệ, quy trình xử lý nước.cho sinh viên

 

- Sinh viên tham quan, kiến tập tại công ty Cổ phần nước - môi trường Bình Dương chi nhánh xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.

 

- Sinh viên dùng phần mềm GIS và khảo sát thực địa tại địa điểm đã học.

    

 

- Sinh viên tham quan nhà máy nước mặt An Nghiệp