Seminar khoa học định kỳ tháng 8

25/08/2022 15:58     111


Nhằm nâng cao hoạt động giảng dạy và NCKH Chiều ngày 25.08, tập thể Giảng viên và sinh viên ngành KTMT đã có buổi sinh hoạt seminar định kì với chuyên đề: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn xã An Sơn, Thuận An, Bình Dương do ThS. Lê Thị Phơ trình bày. Tại buổi sinh hoạt đã có cuộc thảo luận về nhu cầu nước sạch hiện nay của người dân địa phương. 

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt