Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2021

16/05/2021 10:33     183


Nghiên cứu khoa học sinh viên là họat động quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới, hội nhập về giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên chương trình Khoa Học Môi Trường là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tính tự chủ sáng tạo và năng động. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học không những đem lại kết quả học tập tốt mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác giúp các em có điểm xuất phát vững vàng khi tạo dựng nghề nghiệp trong tương lai. Sinh viên chương trình Khoa Học Môi Trường các khóa rất tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và đã đạt nhiều thành tích, giải thưởng đáng khen ngợi.  

STT

Tên giải thưởng/ hội nghị

Các giải pháp sáng tạo của sinh viên từ các project, nghiên cứu khoa học, các giải thưởng quốc gia, quốc tế

Giải thưởng

Tên sinh viên

1

Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần IX – năm 2021

Đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đến người lao động tại tỉnh Bình Dương năm 2020

Giải nhì

Lê Nguyễn Hoài An

 

Lê Phan Hoài Khương

2

Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần IX – năm 2021

Đánh giá rủi ro môi trường ô nhiễm hữu cơ trong nước thải các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giải ba

Trần Công Hậu

3

Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần IX – năm 2021

Xác định mối nguy hại và đánh giá rui ro tại xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An

Giải ba

Hồ Tống Trọn

4

Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần VII – năm 2019

Nghiên cứu ứng dụng than biến tính bằng H2O2 được điều chế từ vỏ macadamia để xử lý màu methylene blue

Giải nhất

Lê Hoàng Danh

Lý Thị Nguyên Trang

Quách Vân An

5

Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần VI – năm 2018

Đánh giá và đề xuất hướng dẫn lối sống xanh cho sinh viên: trường hợp nghiên cứu Đại học Thủ Dầu Một

Giải nhì

Trần Phong

Nguyễn Thị Kiều

6

Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017

Ứng dụng viễn thám đánh giá sự biến đổi nhiệt độ bề mặt tỉnh Bình Dương giai đoạn 2002 - 2016

Giải nhì

Nguyễn Thị Huyền Trang

7

Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017

Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng xử lý TDS và độ mặn của nước biển giả định bằng màng lọc UF và RO

Giải ba

Thân Văn Long

Trần Thị Thanh Trúc

Hà Thị Quyền Trang

Phạm Thị Thành

8

Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần IV – năm 2016

Thiết kế hệ thống đất ngập nước xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas cho hộ chăn nuôi ở Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Giải nhất

Lê Thị Hiếu

Nguyễn Đỗ Ngọc Diễm

Lê Thị Diệu Hiền

Đoàn Duy Anh

Vương Minh Hải

9

Báo cáo viên xuất sắc “Hội nghị Khoa Học Môi Trường, Lao Động và Dinh Dưỡng với sức khỏe cộng đồng lần 1 năm 2018

Đánh giá rủi ro sức khỏe của ô nhiễm bụi lơ lửng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

Phạm Thị Hà Tiên

 

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học:

-  Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2020 - 2021: