NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

08/04/2022 11:10     285


  Căn cứ quyết định số 2030/QĐ-ĐHTDM về việc giao đề tài, kinh phí thực hiện và phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022. Sau quá trình các nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu đề tài, ngày 06/4/2022 ngành Quản lý Đất đai tổ chức nghiệm thu thành công các đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên thực hiện trong năm học 2021-2022 tại phòng A4-111, trường Đại học Thủ Dầu Một.

   Tới dự có đầy đủ thành viên trong hội đồng nghiệm thu đề tài cùng toàn thể giảng ngành Quản lý Đất đai. Mở đầu buổi nghiệm thu các nhóm đề tài sẽ tiến hành thuyết trình về đề tài của nhóm mình, bao gồm tất cả những nội dung nhóm nghiên cứu đã thực hiện. Sau đó hội đồng đánh giá của chương trình bao gồm Chủ tịch hội đồng, Giảng viên phản biện và Thư ký hội đồng sẽ tiến hành phản biện thông qua các câu hỏi vô cùng bám sát đề tài của sinh viên để làm rõ hơn nghiên cứu sinh viên hoặc nhóm sinh viên đã thực hiện.

 Sau khi mỗi nhóm nghiên cứu báo cáo xong và nhận được nhiều lời nhận xét, góp ý từ hội đồng để bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng nghiên cứu để tiếp tục được xét tiếp tục vào cấp Khoa, cấp Trường. Các nhóm nghiên cứu khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp từ Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện đề tài. Kết thúc buổi họp, Hội đồng đưa ra quyết định nghiệm thu chính thức các đề tài với sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng. Đồng thời, Hội đồng hy vọng rằng trong tương lai, nhóm có thể đầu tư nghiên cứu nhiều đề tài “hóc búa” hơn để nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân và công tác NCKH của Ngành, Khoa và Trường.

 Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của đề tài, bên cạnh đó cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

  Việc phát huy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên cho thấy ngành Quản lý Đất đai đang bám sát thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường cũng như hăn say góp phần vào mục tiêu định hướng trở thành trường đại học nghiên cứu của Trường Đại học Thủ Dầu Một trong tương lai.

Chương trình QLTNMT&DD