ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp điểm mới của bộ luật lao động năm 2019 về Bảo vệ quyền lợi cho người lao động

10/07/2020 10:50     112

- Thời gian diễn ra: 10/07/2020 10:50 AM