ThS. Nguyễn Thanh Phúc, Pháp luật về quyền ban hành nội quy lao động, quy chế, các quyết định khác - một trong các quyền thiết lập công cụ quản lý lao động - của người sử dụng lao động

10/07/2020 10:49     112

- Thời gian diễn ra: 10/07/2020 10:49 AM