Lịch công tác tuần 8/2020 (Từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020)

15/02/2020 11:28     117

- Thời gian diễn ra: 15/02/2020 11:28 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai 17/02/2020

8 giờ 35

Phó trưởng Khoa - TS. Đinh Thanh Sang đi công tác ở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh BD

 

 

Thứ ba 18/02/2020

14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp Hội đồng xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy và thường xuyên năm 2019

Theo Quyết định số 124/QĐĐHTDM

ngày 14/01/2020

Phòng họp 2

Thứ tư 19/02/2020

8 giờ 30

 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp công tác chuyên môn khoa

Khoa học Tự nhiên

 

Phòng họp 4

13 giờ 00

đến

16 giờ 00

Viện Phát triển chiến lược tổ chức khóa đào tạo “Viết bài báo công bố trên các tạp chí Scopus”

Giảng viên đăng ký khóa học

Phòng họp 4

Thứ năm 20/02/2020

8 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp công tác chuyên môn khoa Kinh tế

 

Phòng họp 4

13 giờ 00

Họp chương trình Quản lý Đất đai

Giảng viên chương trình

Quản lý Đất đai

Thư ký chương trình liên hệ xin phòng họp

14 giờ 00

 

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì họp thống nhất một số nội dung về công tác

chuyên môn và công tác hành chính

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp

Phòng khách

Thứ sáu 21/02/2020

8 giờ 00

 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban công tác kiểm định CTĐT năm 2020

 

- Trưởng các khoa: Kiến trúc,

KHXH&NV, Kinh tế, KHQL, Sư

phạm, Ngoại ngữ, Kỹ thuật -Công

nghệ;

- GĐ/PGĐ 10 chương trình đào

tạo đại học: QLCN, QLTN-MT,

Kiến trúc, KTXD, GDH, NNA,

Luật, CTXH, QLNN, NNTQ và

04 chương trình đào tạo thạc sĩ:

QLGD, VHVN, QTKD, HTTT;

- Nhóm viết báo cáo tự đánh giá

theo Quyết định số 19/QĐĐHTDM ngày 06/01/2020;

Phòng họp 4