KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

05/02/2020 15:24     995

- Thời gian diễn ra: 05/02/2020 15:24 PM

2.2 Giới thiệu về Khoa Khoa Học Quản lý

2.2.1 Thông tin chung

- Tên Khoa (theo quyết định thành lập)

Tiếng Việt: khoa Khoa học quản lý

Tiếng Anh: Faculty of Management Science

- Cơ quan chủ quản: Đại học Thủ Dầu Một

- Địa chỉ trường: Lầu 2, Dãy I2, Số 6, Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thông tin liên hệ: Điện thoại: (0274) 3822518 - 3(107)

E-mail: khoakhql@tdmu.edu.vn

2.2.2 Quá trình thành lập và phát triển

Khoa KHQL được thành lập theo Quyết định số 517/QĐ-ĐHTDM ngày 13 tháng 5 năm 2016 về việc thành lập Khoa KHQL thuộc trường ĐHTDM. Kèm theo đó là Quyết định 523/QĐ-ĐHTDM ngày 13 tháng 5 năm 2016 về việc thành lập các Bộ môn thuộc khoa KHQL của Hiệu trưởng Trường ĐHTDM tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở đó, tiền thân của Khoa KHQL là sự hợp nhất của 04 bộ môn thuộc 04 khoa chuyên ngành khác nhau:

- Bộ môn Quản lý công nghiệp thuộc khoa Kinh tế

- Bộ môn Quản lý Tài nguyên Môi trường thuộc khoa Tài nguyên Môi trường

- Bộ môn Quản lý Đô thị thuộc khoa Kiến trúc Đô thị

- Bộ môn Quản lý Giáo dục thuộc khoa Sư phạm

Qua quá trình phát triển, hiện nay Khoa KHQL bao gồm 05 ngành đào tạo đại học:

- CTĐT ngành Quản lý Tài nguyên môi trường

- CTĐT ngành Quản lý đất đai

- CTĐT ngành Khoa học môi trường

- CTĐT ngành Luật

- CTĐT ngành Quản lý nhà nước

Sau đại học có 01 ngành thạc sĩ: Khoa học môi trường.