Mô hình giảng dạy ISW

05/04/2019 14:43     453


 

            Toàn thể giảng viên Chương trình Kỹ thuật môi trường tiếp cận kỹ năng giảng dạy tích cực qua mô hình Instructional skills workshop (ISW), ISW khởi đầu năm 1978 từ các trường đại học, cao đẳng cộng đồng tại Canada nhằm giải quyết thực trạng nhiều giảng viên có trình độ chuyên môn nhưng lai thiếu kỹ năng giảng dạy. Đến nay, chương trình này đã lan tỏa đến hơn 30 nước trên thế giới. Qua việc hướng dẫn và vận dụng cách thiết kế bài giảng theo 2 mô hình Boppps và Card, ISW cung cấp cơ hội thực hành và cải thiện kỹ năng giảng dạy cho người tham dự từ 3 bài giảng nhỏ và từ những ý kiến đóng góp, phản hồi của các học viên khác. Mô hình Boppps dựa trên thuyết hành vi, mô hình Card dựa trên thuyết kiến tạo, hai mô hình với những thế mạnh riêng đã bao quát cả 3 lĩnh vực mà người học cần đạt được là kiến thức – kỹ năng – thái độ.

          Tại Đại học Thủ Dầu Một, chương trình tập huấn ISW đã được triển khai từ năm 2015 với 12 giảng viên nguồn ban đầu do chuyên gia Andrew trực tiếp huấn luyện. Từ năm 2016, chương trình ISW được triển khai cấp trường trong 10 đợt, nâng số lượng giảng viên đã hoàn thành chương trình này lên 132 người. Không chỉ dừng lại ở đó, các giảng viên tham dự cấp trường đã về triển khai tại các khoa theo hướng tích hợp với đặc thù chuyên môn, đa dạng trong cách tổ chức nhưng vẫn giữ vững tinh thần của ISW là trải nghiệm giảng dạy dựa trên 2 mô hình thực tế Boppps, Card có sự tham gia đóng góp, cho và nhận phản hồi giữa các đồng nghiệp.