CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

29/10/2020 14:51     640

- Thời gian diễn ra: 29/10/2020 14:51 PM

Cơ cấu Tổ chức

I

Lãnh đạo Khoa

 

 

1

TS. Ngô Hồng Điệp

Trưởng khoa (kiêm PHT)

diepnh@tdmu.edu.vn

2

TS. Đinh Thanh Sang

Phó Trưởng khoa (thường trực)

sangdt@tdmu.edu.vn

II

Các Chương trình đào tạo

 

1

TS. Trần Thị Anh Thư

Giám đốc CTĐT Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Đất đai

thutta@tdmu.edu.vn

2

TS. Đào Minh Trung

Giám đốc CTĐT Khoa học Môi trường

trungdm@tdmu.edu.vn

3

ThS. Trương Thế Minh

Giám đốc CTĐT Luật

minhtt@tdmu.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Hồng Trang

Phó Giám đốc CTĐT Luật

trangnth@tdmu.edu.vn

5

ThS. Lê Văn Gấm

Phó Giám đốc CTĐT Quản lý Nhà nước

gamlv@tdmu.edu.vn

6

TS. Nguyễn Hoàng Huế

Phó Giám đốc CTĐT Quốc tế học

huenh@tdmu.edu.vn

III

Các tổ chức Đảng, Đoàn thể

 

 

1

ThS. Trương Thế Minh

Bí thư Chi bộ

minhtt@tdmu.edu.vn

2

TS. Đinh Thanh Sang

Phó Bí thư Chi bộ

sangdt@tdmu.edu.vn

3

Bà Nguyễn Thị Liên

Tổ trưởng Công đoàn

liennt@tdmu.edu.vn

4

ThS. Mai Thị Mị

Bí thư Đoàn khoa

mimt@tdmu.edu.vn