CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUAN HỆ QUỐC TẾ

09/08/2021 11:56     23

- Thời gian diễn ra: 09/08/2021 11:56 AM

1. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực và quốc tế một cách chủ động, mạnh mẽ; Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh có mức độ phát triển kinh tế - xã hội cao; thời gian qua, đã triển khai Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế và đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng. Với chính sách “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, Bình Dương đã nổi lên như một hiện tượng về thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, thực hiện hiệu quả đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Thực tế đó đặt ra bài toán cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực hoạt động gắn với yếu tố nước ngoài không chỉ ở Bình Dương mà rộng hơn còn cho cả khu vực Đông Nam Bộ, nhưng hiện nay, mức độ đào tạo có tính hệ thống, chuyên nghiệp cung cấp nhân lực đảm bảo yêu cầu này chưa được thực hiện đúng mức.

Chính vì vậy, việc phát triển đào tạo ngành cử nhân Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của tỉnh và vùng về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn.

Chương trình cử nhân ngành Quan hệ quốc tế là chương trình đào tạo bậc đại học 4 năm, cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức vững chắc từ cơ bản đến chuyên sâu về lịch sử - chính trị hiện đại, những lý thuyết và trường phái trong quan hệ quốc tế, những kiến thức về khoa học chính trị, luật quốc tế, hiểu biết về chính sách đối ngoại của nhiều nước trên thế giới, nắm vững và hiểu rõ về chính sách đối ngoại của Việt Nam, các tổ chức và hoạt động của các tổ chức quốc tế, kiến thức nền tảng về văn hóa – tôn giáo thế giới… để tham gia vào thị trường lao động trong và ngoài nước.

2. CHUẨN ĐẦU RA

+ Kiến thức:

- Sinh viên nắm vững kiến thức về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa để phục vụ cho công việc của một người làm trong ngành quan hệ quốc tế.

- Sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên ngành đào tạo về quan hệ quốc tế để đáp ứng các công việc liên quan.

- Sinh viên vận dụng những kiến thức lý thuyết và thực tiễn chuyên sâu thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế trong công việc. Vận dụng kiến thức chuyên ngành, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới.

+ Kĩ năng:

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế sở hữu các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thích ứng xã hội, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng quản lý thời gian, kĩ năng chủ động tiếp cận và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để phục vụ trong công việc và cuộc sống, giao tiếp tốt được một ngoại ngữ để phục vụ cho công việc trong xu hướng hội nhập quốc tế.

- Sinh viên nắm vững các kĩ năng nghề nghiệp để có thể tham gia một cách dễ dàng vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, và thích ứng một cách dễ dàng với sự thay đổi.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế hình thành được phẩm chất chính trị đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần phục vụ cộng đồng.

- Sinh viên thể hiện thái độ ham học hỏi, tác phong chuyên nghiệp và ý thức tự học tập tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Sinh viên có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề chuyên sâu, có sáng kiến trong quá trình làm việc.

3. CƠ HỘI VIỆC LÀM

 Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với khoảng 180 nước thành viên Liên Hợp Quốc và quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, nước ta còn là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và thế giới.

Đến năm 2020, tỉnh Bình Dương có hơn 4.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn trên 35 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhu cầu nhân lực cho ngành đào tạo Quan hệ quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương qua khảo sát bước đầu cho thấy nhu cầu khá lớn.

Những con số trên hứa hẹn một tương lai nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế.

Rõ ràng, cơ hội nghề nghiệp hết sức rộng mở đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cũng như trình độ ngoại ngữ.

4. THU NHẬP

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tuỳ thuộc vào vị trí công việc, năng lực, kinh nghiêm cũng như trình độ ngoại ngữ.

Đối với sinh viên mới ra trường và ít kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp thì mức lương trung bình từ 8 – 10 triệu đồng/ tháng.

Đối với những sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành Quan hệ quốc tế và tùy thuộc vào vị trí, năng lực sẽ có mức lương cao hơn từ 10 – 15 triệu đồng/ tháng hoặc có thể cao hơn.

5. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay, việc xây dựng mối quan hệ ở nhiều lĩnh vực với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là yếu tố không thể thiếu để phát triển đất nước.

Tại Việt Nam, các nguồn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, nước ta cũng thiết lập nhiều mối quan hệ kinh tế, thương mại với các quốc gia khác.

Sau nhiệm kỳ 2015 – 2020, với nhiều thành công trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Bình Dương đang lên kế hoạch thực hiện chiến lược thu hút đầu tư cho giai đoạn tiếp theo. Với những nỗ lực liên tục, Bình Dương ngày càng khẳng định ưu thế hấp dẫn trong thu hút đầu tư FDI.

Do đó, nhu cầu nhân lực đối với ngành Quan hệ Quốc tế ngày càng nhiều hơn, là cơ hội thể hiện bản thân của những người trẻ nắm vững chuyên môn, năng động và giỏi ngoại ngữ.

Ngành Quan hệ quốc tế có cơ hội việc làm rộng mở với các vị trí việc làm đa dạng, bởi hiện nay nguồn nhân lực của ngành này đang thiếu hụt.

Nói về triển vọng của ngành Quan hệ quốc tế, chúng ta sẽ không quá bất ngờ nếu ngành học này vẫn chưa hề giảm độ “hot” trong những năm sắp tới.

6. VỊ TRÍ CỦA NGHỀ TRONG XÃ HỘI

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế trường Đại học Thủ Dầu Một có thể làm việc ở nhiều vị trí và cấp bậc khác nhau:

- Làm việc tại các cơ quan, đơn vị đối ngoại của Đảng và Nhà nước các cấp;

- Đảm nhận công việc ở các tập đoàn, công ty trong nước và nước ngoài; các văn phòng đại diện; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước hoặc nước ngoài, đặc biệt là các công ty có quan hệ thương mại, dịch vụ quốc tế;

- Thực hiện công tác quản trị; điều hành tổng thể hoặc quản lí từng bộ phận của doanh nghiệp, dự án phát triển…; Thiết lập và xử lí các mối quan hệ bên trong và bên ngoài; Lập kế hoạch, kiểm soát và điều phối dự án với những quy mô khác nhau;

- Làm nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, hoặc phục vụ trong các ngành liên quan đến các vấn đề quốc tế và quan hệ đối ngoại;

- Làm việc tại các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các toàn soạn báo, tạp chí, phụ trách các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại.

- Có thể học lên sau đại học theo các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Lịch sử thế giới, Chính trị học, Kinh tế - chính trị, Văn hóa học…