CLB Nhà Lãnh Đạo Tương Lai

Chương trình Trung Thu Cho Em 2017 – Câu lạc bộ FLC

Ngày 29/09/2018, CLB FLC phối hợp cùng CLB Nhà Lãnh đạo tương lai và Phường Phú Thọ đã tổ chức chương trình TRUNG THU CHO EM với chủ đề “VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH” tại UBND Phường Phú Thọ. Chương trình TRUNG THU CHO EM đã thu hút đông đảo sự tham quan tâm các bậc phụ…

10/2/2017 12:00:00 AM