Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa Kinh tế là đào tạo nguồn nhân lực và phổ cập tri thức về kinh tế hiện đại đáp ứng nhu cầu của xã hội với nhiều phương thức đào tạo linh hoạt.

Tầm nhìn

Khoa Kinh tế là một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế có uy tín, được cộng đồng doanh nghiệp tin cậy, góp phần tạo ảnh hưởng tích cực về chất lượng đổi mới giáo dục đại học trong xã hội.

Triết lý giáo dục

Chính trực: Đào tạo sinh viên trở thành những nhà kinh doanh, nhà quản trị chuyên nghiệp của từng khối ngành trung thực, đáng tin cậy, có đạo đức nghề nghiệp.

Tận tâm: Đào tạo sinh viên có tinh thần làm việc dấn thân, nhiệt huyết với công việc.

Cam kết: Đào tạo sinh viên theo hướng tiếp cận thực tiễn, đảm bảo chất lượng tốt nhất và sản phẩm đào tạo sẵn sàng làm việc và chịu trách nhiệm công việc của mình.

Trách nhiệm xã hội: Đào tạo sinh viên có khả năng làm việc hợp tác, đóng góp và có trách nhiệm với xã hội.

Sáng tạo và năng động: Khuyến khích sự sáng tạo, đa dạng và khác biệt. Đào tạo sinh viên năng động, hội nhập tốt với môi trường kinh doanh