Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

 1. Trưởng Khoa
 2. Phó Trưởng Khoa
 3. Bộ môn chuyên ngành
  • Chương trình Quản trị kinh doanh
  • Chương trình Kế toán
  • Chương trình Tài chính Ngân hàng
  • Chương trình Quản lý công nghiệp
 4. Bộ phận văn phòng
 5. Công đòan Khoa
 6. Đòan TNCSHCM khoa
 7. Trợ lý phụ trách Công tác NCKH

​​​​​​​